Izjava o soglasju

Strinjam se z obdelavo mojih zgoraj navedenih osebnih podatkov skupaj s povezanimi pogodbenimi podatki, povezanimi podatki o vozilu, tehničnimi podatki o delih in dodatni opremi ali podatki servisne delavnice in storitev za individualizirano trženje in raziskave trga, ki jih kot upravljavec izvajajo zgoraj navedeni Oplov partner, Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija), kot sledi:

Obdelava podatkov temelji na mojem spodaj potrjenem soglasju (6. člen, 1. odstavek Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)).

Moji podatki bodo obdelani in v spodaj navedene namene posredovani naslednjim prejemnikom:

Podatki Nameni Prejemniki
Zgoraj navedeni osebni podatki skupaj s povezanimi pogodbenimi podatki, povezanimi podatki o vozilu, tehničnimi podatki o delih in dodatni opremi ali podatki servisne delavnice in storitev za individualizirano trženje in raziskave trga, npr. (identifikacijska številka vozila, št. prevoženih km, izvedba in datumi pregledov/servisov itd.) Storitve za stranko: npr. vabila na dogodke, informacije o (tehničnih) posodobitvah, povezanih z mojim vozilom ali vseh storitvah glede vozila, obvestila o datumih za izvedbo vzdrževanja / pregleda / servisa ali pomoč v primeru okvare

Informacije za stranko: stik npr. zaradi obveščanja o novih in rabljenih vozilih, ponudbah financiranja in lizinga, ponudbah servisa, pregledov in storitev delavnice trgovca, zaključku pogodbe o financiranju ali lizingu ter ukrepih za izboljšanje kakovosti za moje vozilo

Oglaševanje: individualni ali personalizirani oglasi s ponudbami, izdelki in storitvami

Ankete o zadovoljstvu strank: stik po nakupu/servisu, npr. glede zadovoljstva z vozilom ali storitvami, ki jih je zagotovil moj Oplov / Vauxhallov partner

Opel Automobile GmbH in Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana posreduje moje osebne podatke sodelujočemu obdelovalcu, npr. za IT-storitve, raziskave trga in storitve trženja.

Opel Automobile GmbH in ustrezni NSC moje osebne podatke posredujeta tudi zadevnemu ponudniku IT-storitev (GM Holdings LLC, Michigan, ZDA) s sedežem zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in zatorej v državi brez zadostne stopnje varovanja podatkov. Čeprav ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije, veljajo ustrezni varovalni ukrepi, v tem primeru so to Standardne pogodbene klavzule EU (EU SCC). Če želim dobiti svoj izvod, lahko pošljem e-pošto na naslov: privacyrights@opel.com

Strinjam se, da moj Oplov partner, Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH uporabijo moje zgoraj navedene podatke za zagotavljanje natančne identifikacije, da mi bodo lahko nudili najboljše storitve in izkušnje ter v izogib možnim nedoslednostim glede navedenih namenov (storitve za stranko, informacije za stranko, oglaševanje in ankete o zadovoljstvu). Te stranke uporabljajo poslovna pravila postopkov za usklajevanje in združevanje, da ugotovijo morebitno ujemanje med dvema ali več zapisi iz različnih virov in sistemov, še posebej prek elektronskih zahtevkov Oplu, pri sodelovanju na Oplovih trženjskih dogodkih in uporabi programa myOpel, da lahko ustvarijo unikatni in posodobljeni glavni zapis stranke.

Moji osebni podatki bodo za zgoraj navedene namene shranjeni tri leta po zadnjem stiku z mojim izbranim Oplovim partnerjem in / ali zgoraj navedenimi prejemniki.

Strinjam se, da lahko za zgoraj navedene namene moj Oplov partner, Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH navežejo stik z mano.

Imam pravico, da kadarkoli prekličem soglasje. V tem primeru bom obvestil Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana prek navedenega poštnega naslova ali po Vaše pravice

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate pravico do dostopa, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov in ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov na osnovi 6. člena (1) e) ali f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali v primeru obdelave osebnih podatkov za namen neposrednega trženja v skladu z veljavnim pravom:

Upoštevajte, da so vaše zgoraj navedene pravice omejene z zakonom in jih moramo izpolniti samo v primeru določenih pogojev.

Na zahtevo lahko kot odgovorni upravljavec kadar koli posodobimo vaše osebne podatke (npr. sprememba vašega naslova).

Če želite uveljaviti svoje zgoraj naveden pravice, nas obvestite na Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana ali prek e-poštnega naslova: privacyrights@opel.com oz. obvestite vašega Opel partnerja prek (naslov in e-naslov trgovca)

Za uveljavitev pravice do vložitve pritožbe (77. člen GDPR) se obrnite na Informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, prek e-pošta: gp.ip@ip-rs.si ali spletnega mesta: www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Stik z nami

V kolikor želite nasloviti vprašanje na naše strokovnjake za varstvo osebnih podatkov, prosimo naslovite vprašanje na lokalno Opel pisarno s pošto na Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana ali prek e-poštnega naslova: info@opel.si